Sme konzultačno-obchodná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorá poskytuje riešenia s dôrazom na uspokojenie potrieb našich klientov. Našim primárnym cieľom je zvýšiť účinnosť a efektívnosť fungovania firiem a pripraviť ich na súčasné ako aj budúce výzvy. Medzi naše prednosti patria dlhoročné praktické skúsenosti a profesionálny prístup k riešeniu Vašich potrieb.


business_icon

Business Excellence

Zvýšnie efektivity a ziskovosti, Definovanie nových distribučných kanálov, Krízový manažment, Strategické plánovanie, Riadenie zmien, Projektový manažment, Implementácia zmien a procesov, Optimalizácia organizačnej štruktúry, Kontrola.

companies-icon

Spájanie, Integrácia a Reštrukturalizácia

Integrácia spoločností, Vstup na nové trhy, Definícia a optimalizácia predajných kanálov, Diverzifikácia rizika, Optimalizácia organizačnej štruktúry, Efektívnosť a flexibilita.

users

Manažment Ľudských zdrojov

Individuálny kaučing, Skupinový Kaučing, Mapovanie Vašich tréningových potrieb, Vytvorenie potrebného tréningového plánu, Zabezpečenie tréningov, Motivačný systém.

UserIcon-Gears

Procesy

Audit procesov, Definícia Vašich potrieb, Vytvorenie nových a úprava existujúcich procesov, Implementácia týchto procesov a ich kontrola.

Corporate responsibility

Corporate Responsibility

Gap Analysis, Management Development (GRI, AA1000, EFQM, ISO26000), Program Development, Communication, CR Report

tea-plant-leaf-icon

Enviromental management

Gap Analysis, Management System development (EMAS, ISO14001), Program Development, Communication

reputation management

Reputation Management

Reputation Risk Assessment, Reputation Surveys, Corporate Identity, Strategic Communication

meeting-icon

Zastupovanie

Zastupovanie resp. Spoluúčasť na rokovaniach s tretími stranami, Príprava podkladov a analýz, Návrhy stratégii a konkrétnych riešení, Zabezpečenie financovania.

ico-startup

Vstup na slovenský trh

Prieskum trhu, Identifikovanie potenciálu pre vstup na trh, Navrhnutie plánov a stratégie, Zabezpečenie organizačno-operačných činností, Založenie spoločnosti a jej Rozbeh.